fa-newsمیزان زکات فطره رمضان 1403

بسم الله الرحمن الرحیم

با توجّه به نزدیک شدن ایّام عید فطر و سوالات پی‌هم مؤمنین روزه‌دار از دفتر راجع به تعیین فطریّه و حسب دستور مقام مرجعیّت زکات فطریّه، کفاره غیر عمدی و عمدی در داخل و خارج از کشور براساس لیست زیر اعلان می‌شود.

تذکر: فطریّه مخصوص فقرا بوده جای دیگر مصرف نمی‌شود، مؤمنین محترم مقیم درکشورهای فوق الذّکر اگر چنانچه مایل باشند می‌توانند فطریّه و کفارات خود را از طریق صرافی به نام مجتبی فرزند برات‌علی به شماره تماس و واتساب: 747842444 (93+) در کابل، افغانستان فرستاده تا از طریق دفتر مرجع عالیقدر، حضرت آیت الله العظمی حاج واعظ زاده بهسودی (دام ظله العالی) به مصرف فقرای ساکن کشور برسد.