مدرسه دارالمعارف اهل البیت علیهم السلام

آدرس دفتر

کابل، جاده شهید مزاری(ره)، شهرک صفا

شماره تماس: ۰۰۹۳۷۷۳۳۷۴۴۳۴

گزارشی مختصر از مدرسه دارالمعارف اهل البیت(ع)

مدرسه بیت الزهرا(س)

آدرس دفتر

کابل، جاده شهید مزاری(ره)، شهرک صفا

شماره تماس: ۰۰۹۳۷۴۷۸۴۲۴۴۴

گزارشی مختصر از مدرسه بیت الزهرا(س)

مدرسه بیت القائم(عج)

آدرس دفتر

کابل، جاده شهید مزاری(ره)، بالاتر از چهار راهی حاجی نوروز، شهرک عرفانی، رو به روی فروشگاه غرب،کوچه دوم

شماره تماس:  ۰۰۹۳۷۹۰۷۲۱۶۰۱

گزارشی مختصر از مدرسه بیت القائم(عج)

کتابخانه دارالمعارف اهل البیت(ع) – کابل

آدرس دفتر

کابل، جاده شهید مزاری(ره)، شهرک صفا

شماره تماس: ۰۰۹۳۷۷۳۳۷۴۴۳۴

گزارشی مختصر از کتابخانه دارالمعارف اهل البیت(ع)

کتابخانه صادقیه – مرکز ولایت بامیان

آدرس دفتر

بامیان، بازار بامیان

شماره تماس: ۰۰۹۳۷۹۹۰۳۶۵۹۷

گزارشی مختصر از کتابخانه صادقیه بامیان