fa-news

بیست و دومین سالگرد شهادت “شهید وحدت ملی”، استاد مزاری(ره) و همراهانش در مدرسه دارالمعارف اهل البیت(ع)تجلیل شد.
درین مراسم آیت الله واعظ زاده بهسودی(دام ظله) در قسمتی از سخنانش فرمود: شهید مزاری(ره) یک فرد نیست بلکه یک جریان است و محافلی که به یاد شهید مزاری برگذار میگردد باشکوه است زیرا شکوه این مراسم شکوه مردم ماست.
ایشان از تجلیل سالیاد شهادت شهید مزاری در کشور های مختلف یاد کرده فرمودند؛ شهید مزاری برای ما هویت شده، ما را به اعتبار شهید مزاری می شناسند لذا از سالیاد او در گوشه گوشه ی دنیا تجلیل میشود.
در ادامه صحبت های شان اشاره کردند که:
شهید مزاری برای افغانستان مرجعیت مستقل میخواست و این به معنی نفی بقیه مراجع نیست، ایشان حضرت آیت الله العظمی محقق کابلی(دام ظله) را تا آخرین توان حمایت نمود زیرا مزاری خواهان استقلالیت فکری و علمی میان مردمش بود.

1 دیدگاه

Comments are closed.