fa-messages

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِیمِ
( سَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِی الْعَالَمِینَ ) صافات/۷۹
سالها گذشت ولی خاطره عروج سنگردار شهیر هنوز زنده و پاینده است و اگر قرنها هم بگذرد بازهم خاطره شهدا و خاصتاً سیّد شهدای کشورمان تازه و تازه تر خواهد شد، او چون مهتابی در دل شبهای تاریک ملت ما تابید و یارانی چون بنات النعش برگِرد خود مجتمع ساخت، ابراهیمی بهسودی، ابوذر غزنوی، جان محمد ترکمنی، سید علی علوی، اخلاصی و دیگر عزیزان از او جدا ناپذیر شده اند.
مردم سربلند و عزیز!
اینجانب نمیتوانم به جز در یک یا چند محفل شرکت و یا شرف حضور پیدا کنم، ناچارم دینم را به پیشگاه خدا و مردم و آن شهید عزیز با پیامی ادا نمایم و آن اینکه:
افغانستان خانه مشترک بوده با اشتراک همه آباد نماییم و این خواسته آن شهید است، اقوام افغانستان به مثابه برادران هم خون اند که با مساعی بی دریغشان خاطر پدر را شاد کنند، احزاب با تفاهم و هم پذیری برسکوی عمران و آبادانی صعود کنند و آحاد مردم با هوشیاری خادمان را یاری و خائنان را تنها گذارند، اینها پیام صریح و استراتیژی تغییرناپذیر آن شهید است.
سیاسیون و زعما!
شهید مزاری سیاست را ابزار خدمت میدانست و ذکات او را می پرداخت، اکنون بر شما است که ذکات قدرت را که خدمت باشد بپردازید و از سیاست تأمین و اداره نیک را به ارث بگذارید، سرنوشت مردم در چنگ شماهاست با او با احتیاط برخورد کنید و میدانید که این امانت بسیار بزرگ است که در روز قیامت جواب می خواهد، امیدوارم در روز حساب دهی سفیدرو و سربلند باشید.
تاجران و کارگران!
بازار بدون تلاش و سرمایه های شما تاجران و بازوی زحمتکش شما کارگران اداره نخواهد شد، تجارت را رها نکرده و سرمایه ها را از داخل بیرون نبرید و اسباب مبادله کالا را مهیا سازید و شما کارگران از عرق ریزی که جهاد محسوب است دست بردار نشوید امّا بر زعما لازم است که زمینه اشتغال و کاریابی را فراهم نموده امنیت تاجران را حفظ نماید.
حوزه ها و علما!
شهید مزاری از جمع شما برخاسته بود و مفهوم حجره، مدرسه و محراب را با جان و دل درک کرده بود، او از سنگر دین به سیاست پرداخت و برای اسلام و حوزه های امّت آبرو شد، حجره او را بی طلبه و محراب او را بی امام و مدرس او را بی مدرس نگذارید که جز این روح او شاد نخواهد شد.
دانشگاه ها و محصلان!
پدر دلسوز در شرایطی که نیاز به یک نفر مجاهد بود در فکر بورسیه ی شماها بود، تا آینده کشور با تخصص شماها آباد، شایسته و بایسته شود، بایستی در کنار هر فرمولی بی یاد او نگذرید، محبت ها را تقسیم، نفرت ها را تفریق، همکاریها را جمع و تلاشها را ضرب کنیم تا وارث او باشیم.
خواهران و مادران!
شما به عنوان نیمی از پیکره جامعه در بیان آن شهید مطرح شدید و واقعیت نیز چنین است، شما با تربیت فرزندان نیک آینده کشور را تضمین و با تقدیم شایستگی صلاحیت کاری خود را به ظهور رسانید.
این جملات نه از سر هوس است که از سر تکلیف خامه قلم شده تا مسئولیت و دینم را به پیشگاه خدا و خلقش ادا نمایم و ایمانم را در قبال گفته هایم به اثبات برسانم، تجلیل هر ساله ی دارالمعارف اهلبیت(ع) از سالگردهای آن شهید گواهی خواهد کرد و شاهد صدق گفتار ما خواهد بود.
و السلام علیه یوم وُلد و یوم شهد و یوم یبعث حیاً
ترکیه، حاج واعظ زاده بهسودی
۱۴-۱۲-۱۳۹۶