باسمه تعالی

حضرت آیت الله واعظ زاده بهسودی

سلام علیکم

شخصی هست که مشهور به مستجاب الدعوه است؛ گر چه بعضی موارد سراغ داریم که دعایش مستجاب نشده است. این شخص برای دعا کردن، مبلغ اندکی می‌گیرد. لطفاً بفرمایید:

۱. پول دادن ما به این شخص برای دعا کردن، از نظر شرعی چه حکمی دارد؟

۲. پول گرفتن این شخص برای دعا کردن، از نظر شرعی چه حکمی دارد؟

 

با تشکر