یک کسی در مرکز اسلامی ما در سویدن چند سالی است منحیث روحانی خودش را جا زده اما اخیرا ما مطمن شدیم که درس حوزی نخوانده خودش هم معترف به است ، ایشان خودش را به لباس روحانیت ملبس کرده و از لقب حجه السلام و حجه السلام و المسلمین استفاده میکنه.
جمعی از جوانان اول با صحبت با خودشان و بعد با جمع بزرگان صحبت کردن که ایشان روحانی نیستند و دروس حوزوی را نخوانده اند اما ملبس به لباس روحانیت هستند و استفتاء گرفتن از مراجع که کار ایشان درست نیست و ناجایز است، از اینرو این جوانان زیاد پیگیر هستند که ایشان نباید ملبس باشند و نباید از نام روحانیت استفاده کنند زیرا دروس حوزوی را نخوانده اند و اما بزرگان و ریش سفیدان حسینیه با این جوانان مخالفند و خودش هم قبول نمی کند که حوزه نخوانده نباید لباس بپوشد و از القاب استفاده کند،این جوانان به عنوان یک وظیفه دینی قصد دارند تا مردم را آگاه کنند که ایشان روحانی نیستند تا مردم به عنوان یک متخصص دین مسائل احکام و موضوعات دینی را از ایشان اشتباه یاد نگیرند.
برعلاوه این که ما طلبه ها و حوزوی های با تحصیلات بالا داریم در همینجا اما بخاطر حضور این اقا آنها اجازه فعالیت ندارند و این اقا مستقیما از فعالیت آنها در حسینیه ما جلو گیری می‌کند.
سوال بنده این است
که آیا این جوانان وظیفه دارند که باید مردم را آگاه کنند؟
وظیفه کسانی که میدانند ایشان دروس حوزوی را نخوانده اما ملبس هستند چبست؟