سلام خدمت شما
سوال من این است که من در یک مطبعه کار می‌کنم و انواع تابلو، کارت، پوستر، تراکت، بل و امثالهم را طراحی می‌کنم که در متن آنها انواع عکس هایی که از نظر شرع مشکل دارند استفاده می‌شود
مثل تابلو، کارت و تبلیغات آرایشگاه ها
تصاویر لباس ها برای خیاطی ها که خیلی هم مبتذل هستند و امثالهم
من برای صاحبان شغل می‌گویم فلانی عکس را بکار ببر ولی آنها نمی خواهند
وظیفه من در این‌مورد چیست؟