محضر فقیه عالیقدر جهان تشیع حضرت آیةالله العظمی واعظ زاده

ضمن ادای احترام و دعای خیر برای حفظ وجود جناب عالی عرض میگردد ایکنه :

اهالی قریه (کمر رستم ) از مربوطات ولسوالی یکه و لنگ ولایت بامیان از محضر شما سوالی دارند به این شرح :

1- ما اهالی قریه مذکور تصمیم داریم که به علت ضیقی و کهنه بودن حسینیه فعلی این قریه , یک حسینیه جدید بنا کنیم اما زمین ( تا جای ) حسینی فعلی به نسبت ازدیاد نفوس برای اعمار حسنیه جدید کافی نیست
2- هم چنین یک مقدار زمین خالی که در زمان گذشته در آن حسنیه بوده و فعلا تخریب گردیده که چندین سال به حال مخروبه و بیدون استفاده باقی مانده است و هیچ گونه قابل استفاده هم نیست , که خالی بودن آن زمین و رفتن حیوانات و اطفال در آنجا موجب هتک حرمت آن مکان مقدس میگردد.
اکنون: آیا ما اهالی قریه مذکور میتوانیم که این هردو زمین را فروخته یا عوض کنیم تا برای حسینیه جدید زمین ( تا جای ) تهیه کنیم.

با عرض حرمت و احترام