با عرض سلام، سوال دارم در ایام رمضان موسیقی گوش کردن چه حکم دارد ؟

سوال دوم دارم در ایام روزه می‌توان سرمه درچشم کرد ویا صورت خود را چرب کرد ؟ پوست صورت بسیار خشک است.