برگذاری مهمانیها ویا مراسم شادی معقول، مثل مهمانی یک تازه عروس، نامگذاری یک نوزاد که شادمانی نمودن جمع میزبان ومهمانان از پی آمدهای آنها می باشد. در روزهای محرم غیر از روز عاشورا چه حکم دارد؟ جایز ومجاز است یا حرام وممنوع؟