آدرس دفاتر

دفتر مرکزی

کابل، جاده شهید مزاری(ره)، شهرک صفا، مدرسه دارالمعارف اهل البیت(ع)

شماره تماس:

0093789949398

دفتر شعبه برچی

کابل، جاده شهید مزاری(ره)، ایستگاه تانک تیل

شماره تماس:

0093786929744

دفتر بامیان

بازار بامیان، سرای پامیر، دفتر معظم له

شماره تماس:

0093799036597

Cantact Us

[contact-form-7 id=”8″]