بخشی از بیانیه مرجعیت معظم له

«مردم» موضوع ادیان و شرایع آسمانی است، قرآن برای مردم است، پیامبر برای مردم است، کعبه برای مردم است …

بخشی از بیانیه مرجعیت معظم له

تمام برادران اهل سنت را اعلام می کنم که با هم “برادر” هستیم و پیمان “اخوت” می بندیم و …

همایش رسالت روحانیت در وحدت و بیداری اسلامی

«بهترین و تنها راه حل همبستگی و وحدت میان مسلمانان، اجماع در …

خطاب به علماء و اساتید

افغانستان به اعتبار ابوخالد کابلی در عصر امام سجاد(ع) و به اعتبار ابوحنیفه کابلی رحمت الله علیه در عصر امام ششم(ع) و به اعتبار